Úvodník

Zveřejněno:

Vážení čtenáři,

postupný vývoj je neodmyslitelnou součástí každodenního dění kolem nás a stejně tak tomu bude i v roce letošním. V roce, do kterého jsme – pevně doufám – všichni vstoupili po klidném prožití vánočních svátků s dostatkem nových sil. Dynamika rozvoje má vliv jak na běžný chod firem, tak i na úspěšnost podnikání a na celkové dění v jednotlivých oborech. Nové trendy jsou navíc jen málokdy izolované a spletitě se prolínají napříč různými oblastmi, od těch čistě technických až třeba po snahu zajistit maximální spokojenosti zaměstnanců či zákazníků.

Stalo se nepsaným zvykem, že v průběhu přelomu roku se mnohé firmy i média věnují trendům pro nadcházející období, nicméně často tak činí až příliš podrobným a pro řadu čtenářů jen obtížně pochopitelným stylem. S cílem předat náš pohled na aktuální trendy srozumitelným způsobem jsme se pro aktuální vydání DD Connectu rozhodli jít netradiční cestou a nabídnout vám na několika stránkách skutečně to nejdůležitější.

Nečekají vás tedy žádné hutné články, ale naopak vzdušná infografika, do které autoři zapracovali i své dlouhodobé zkušenosti společnosti Dimension Data s mnohdy turbulentními trendy.

V prvním příspěvku s názvem Customer Experience jsme se zaměřili na aktuální vývoj v oblasti zákaznické zkušenosti. Upozorňujeme na výhody integrovaného přístupu k CX. Hodně důležitá bude konverzační umělá inteligence – například v roce 2020 by skoro třetina „konzumace webového obsahu měla probíhat bez obrazovky, tedy pouze pomocí hlasu.

Další článek Cybersecurity představí prostřednictvím pětice trendů hlavní směry, které vám pomohou s celkovým zvýšením bezpečnosti podnikové informační architektury. Za pozornost stojí rostoucí zájem o cloudové technologie právě i z pohledu bezpečnosti nebo vlivu přísnějších regulací na bezpečnostní politiku.

Věnujeme se i digitálním pracovištím a tomu, jak pomocí technologií zdokonalit prostředí, ve kterém většina z nás tráví velkou část života. Příspěvek s názvem Digital Workplace upozorňuje na technologie chytrých budov nebo na nové způsoby využívání dat – i s pomocí umělé inteligence.

Předposlední infografika Digital Infrastructure odhalí nejdůležitější trendy v oblasti digitální infrastruktury. Například rostoucí poptávku po tzv. edge computingu a analytických řešeních, zvyšující se zájem o programovatelné infrastruktury datových center, anebo vytěžování hodnoty z dostupných dat.

Závěrečný článek s názvem Technology Services je věnovaný problematice technologických služeb. Infografika odhalí, že transformační služby povedou k rychlé digitální transformaci nebo že společnosti začnou pro sladění svých strategií s dostupnými technologiemi využívat konzultační služby.


Všech pět příspěvků je navíc doplněno pohledem na stav v České republice. Určitě se tak máte na co těšit a pevně věřím, že vám předložené informace pomohou v dalším rozvoji.

Přeji vám co nejlepší vstup do roku 2019 a také správné uchopení těch nejdůležitějších trendů.


Lukáš Jelínek,

Solution Director, Dimension Data Česká republika

© 2018 Dimension Data All Rights Reserved | Souhlas se zpracováním osobních údajů

Téma aktuálního čísla

Tour de France v novém

Kontakt

Dimension Data Czech Republic s.r.o.
Milevská 2095/5
140 00 Praha 4
Tel: +420 224 600 010
Email: info.cz@dimensiondata.com
www.dimensiondata.com