Zveřejněno:

Podívejte se na nejdůležitější trendy
v technologických službách v roce 2019.

Přináší digitální infrastruktura firmám skutečný užitek?
Podívejte se na překotný vývoj digitální infrastruktury.

Jak plnit své obchodní cíle
a současně uspokojit zákazníky?


Jaké změny nás čekají
v oblasti technologických
služeb v příštím roce?První

Trh ovládnou služby orientované na výsledky


60 % podniků se zapojí do digitální transformace prostřednictvím partnerství a outsourcingu.


Více než tři čtvrtiny vedoucích pracovníků se očekávají, že do roku 2020 se jejich organizace zaměří na služby místo toho, aby svou nabídku rozšiřovaly o další produkty.


Pokud se poskytovatelé nezaměří na služby orientované na výsledky, bude do roku 2022 až 75 % IT providerů mimo hru.

Druhý

Organizace se spojují za účelem
lepšího fungování a inovování


Na digitálních ekosystémech se podílí 79 % digitálně nejvyspělejších podniků.


Inovace přivedou zákazníka k rozhodování o nových produktech s využitím prototypů, experimentování a spoluvytváření, aby zůstali v souladu se svými hodnotami.


Nové trendy (jako internet věcí) nebudou vyžadovat pouze znalosti jednoho oboru, ale jsou k nim zapotřebí také pokročilé analytické znalosti, dostupnost cloudových služeb a bezdrátových připojení.

Třetí

Platformové služby budou rozhodující
pro standardizaci a škálovatelnost služeb


Do roku 2020 bude mít 60 % všech podniků formulovanou digitální platformovou strategii, která se bude postupně zavádět.


Úspěšný poskytovatel služeb bude investovat do řídicí platformy, která bude obsahovat předpřipravené komponenty služeb a škálovatelné šablony, které usnadní zavádění nových iniciativ.


Organizace budou přecházet z modelů orientovaných na práci na modely platformové, což bude vyžadovat modernizaci starších aplikací i tradiční infrastruktury.

Čtvrtý

Společnosti začnou využívat konzultanty,
aby své obchodní strategie sladily
s dostupnými technologiemi


V současné době se pouze 23 % CIO domnívá, že jejich organizace efektivně využívá obchodní strategie a plánování.


60 % organizací chce provést svou digitální transformaci pomocí outsourcingu a partnerství.


V průběhu tří let vyjde implementace a výstavba IoT řešení na nejméně 3,1 miliardy dolarů z celkového rozpočtu vynaloženého na IT konzultační služby a 11,2 miliardy dolarů z oblasti služeb systémové integrace.

Pátý

Transformační služby povedou
k rychlé digitální transformaci


Společnosti mohou docílit až dvojciferných investičních úspor tím, že najmou kvalifikované technické pracovníky, čímž urychlí transformaci o 20-30 %.


75 % vedoucích pracovníků si myslí, že nedostatečné dovednosti brání zavádění digitální transformace.


76 % CIO považuje služby spojené s cloudem za nezbytnou součást své IT strategie.

Šestý

Obchodní riziko se přenáší na poskytovatele IT


IT činnost musí podporovat rozvíjení hlubších podnikatelských schopností, IT provoz by měly fungovat jako firma ve firmě.


Podniková architektura se musí soustředit na definici obchodní strategie společnosti.


Během následujících 24 měsíců budou CIO přehodnocovat své přístupy, aby transformovali své IT ekosystémy do vysoce výkonných celků, které budou rychlé, budou mít dopad na fungování firmy a přinesou reálnou hodnotu.

Jak je na tom Česká republika
v oblasti technologických služeb?


Radek Stehno

Service Architect – Business Development & Solutions,
Dimension Data Česká republika

V loňském roce již začalo několik průkopnických společností s transformací interního IT. Jejím cílem je za pomocí nejmodernějších technologií zlepšit schopnost pružně reagovat na měnící se potřeby zákazníků. Firmy již o „Digitální transformaci“ pouze nehovoří, ale aktivně se snaží tento termín uvádět do praxe. Naplnění digitální transformace je komplexní proces, který není jednoduché realizovat pouze z interních zdrojů. Proto si firmy hledají partnery, kteří rozumí nejen IT, ale také konkrétnímu podnikatelskému prostředí a znají specifické problémy, které mohou moderní technologie elegantně řešit.

© 2018 Dimension Data All Rights Reserved | Souhlas se zpracováním osobních údajů

Téma aktuálního čísla

Tour de France v novém

Kontakt

Dimension Data Czech Republic s.r.o.
Milevská 2095/5
140 00 Praha 4
Tel: +420 224 600 010
Email: info.cz@dimensiondata.com
www.dimensiondata.com