Zveřejněno:

Moderní pracovní prostředí.
Jak využít sofistikované technologie
ve prospěch svého stávajícího pracoviště?

Moderní pracovní prostředí. Jak využít sofistikované technologie ve prospěch svého stávajícího pracoviště?


Čtyři nejdůležitější trendy,
které ovlivní digitální pracoviště v roce 2019


První

Společnosti se zaměří
na větší zapojení zaměstnanců


Předpokládá se, že technologie AI (umělá inteligence) zvýší pracovní produktivitu až o 40 %.


AI se bude využívat na často se opakující úkoly, jako je například vyplňování výkazů (78 %), plánů (79 %) a další papírování (82 %). Zaměstnanci se díky tomu budou moci věnovat náročnějším úkolům.


37 % vedoucích pracovníků prozradilo, že jednou z největších výhod digitální transformace bylo zlepšení pracovní morálky a vyšší angažovanost zaměstnanců.

Druhý

Aplikace budou stále inteligentnější


Během několika příštích let bude AI do určité míry součástí každé aplikace i služby (včetně strojového učení), procesy se posunou na další úroveň.


Společnosti, které investují do zlepšení uživatelské zkušenosti, budou mít snazší cestu k získání zákazníka i menší náklady na poskytování podpory. Zákazníky si udrží lépe a tržní podíl těchto společností stoupne.


Vylepšování aplikací např. pomocí chatbotů může firmám ušetřit čas a peníze. Například ve Velké Británii se očekává roční úspora 6 miliard liber u podniků, které budou využívat chatboty.

Třetí

Chytrá digitální pracoviště


Technologie chytrých budov mají potenciál snížit náklady za technické vybavení budov a provozní náklady až o 50 %.


Přibližně 40 % společností změnilo uspořádání svých pracovních prostorů, aby zajistily lepší workflow a flexibilitu.


7 z 10 zaměstnanců věří, že pracovní prostředí by mělo být v budoucnosti plně automatizované a interaktivní.

Čtvrtý

Digitální lídři se podívají na data
z nové perspektivy


Čtyři z pěti vedoucích pracovníků (79 %) se shodnou na tom, že organizace zakládají své nejdůležitější strategie na datech. Přesto není mnoho z nich schopných ověřit jejich pravdivost.


Prognózy společnosti United Airlines, týkající se poptávky po sedadlech, vycházely z desítek let starých letových návyků. To vedlo k nepřesným cenovým modelům, které připravily společnost ročně o 1 miliardu dolarů.


Kvůli nesprávnému sběru dat se každoročně ztrácí přibližně 14,2 milionu dolarů. AI může zlepšit kvalitu získáných informací díky automatickému zadávání dat a inteligentnímu sbírání dat.

Jak je na tom Česká republika
v oblasti digitálního pracoviště?


Karel Hnát

Collaboration Business Development Manager,
Dimension Data Česká republika

Umělá inteligence se čím dál více rozmáhá a velmi jí pomáhá přechod do cloudového prostředí, kde je možné vše implementovat daleko rychleji a v daleko masivnějším měřítku. Nevýhoda AI pro český trh je problematika podpory českého jazyka, kterým na světě mluví pouze malá část populace. V tuto chvíli v rámci zpracování českého jazyka je nejvýrazněji vidět společnost IBM s produktem Watson, který se začíná stále častěji využívat v automatizovaných procesech, například BOTech v kontaktních centrech. AI je schopna minimalizovat denní rutinu zaměstnance, kdy je pracovník schopen věnovat se zajímavější práci.

© 2018 Dimension Data All Rights Reserved | Souhlas se zpracováním osobních údajů

Téma aktuálního čísla

Tour de France v novém

Kontakt

Dimension Data Czech Republic s.r.o.
Milevská 2095/5
140 00 Praha 4
Tel: +420 224 600 010
Email: info.cz@dimensiondata.com
www.dimensiondata.com