Zveřejněno:

Přináší digitální infrastruktura firmám skutečný užitek?
Podívejte se na překotný vývoj digitální infrastruktury.

Přináší digitální infrastruktura firmám skutečný užitek?
Podívejte se na překotný vývoj digitální infrastruktury.


Pět největších trendů
v digitální infrastruktuře v roce 2019


První

Digitální infrastruktura bude programovatelná
end-to-end


Tržní podíl programovatelné infrastruktury datových center vzroste mezi lety 2018-2024 na 20 %.


69 % podniků požaduje rozmanité cloudové služby (včetně aplikací, které budou vyhovovat jejich specifickým potřebám, namísto jedné univerzální pro všechny).


Do roku 2020 bude 90 % organizací provozovat hybridní infrastrukturu.

Druhý

Extrahování využitelné hodnoty z dat
bude stále důležitější


Do roku 2019 bude 90 % cloudových DBMS (Database Management System) oddělovat výpočetní kapacitu od té úložné, což znevýhodní organizace, které se tímto směrem nevydaly.


V současné době se analyzuje a využívá méně než 0,5 % veškerých dat. Desetiprocentní zvýšení dostupnosti dat by mohlo vést k dalším příjmům ve výši okolo 65 milionů dolarů.


Do roku 2019 bude 90 % velkých celosvětových společností jmenovat svého CDO (Chief Data Officer).

Třetí

Aplikace definují infrastrukturu


52 % dotazovaných podniků již využívá kontejnerové technologie k tomu, aby jejich aplikace byly flexibilnější v prostřední hybridního IT.


Kvůli exponenciálnímu nárůstu nezpracovaných raw dat bude (v závislosti na zdroji) do roku 2025 fyzicky ukládáno pouze
3-12 % dat.


Do roku 2020 přimějí vysoké nároky vyvolané nadměrnou pracovní zátěží 55 % společností k modernizaci datacenter, případně k budování nových.

Čtvrtý

Edge je chytřejší


Očekává se, že celosvětový trh s edge computingem dosáhne v roce 2022 až 6,72 miliardy dolarů. Složená roční míra růstu bude 35,4 %.


10 % dat generovaných v podniku je vytvářeno a zpracováváno mimo tradiční centralizovaná datacentra pomocí edge computingu. V roce 2022 půjde až o 50 % dat.


Poptávka po edge computingu a analytických řešeních se zrychlí díky nástupu 5G, což bude mít za následek vyšší rychlost a větší výkon při zpracování než doposud.

Pátý

Ze samotné sítě vzejde lepší
Business Intelligence


V příštích 5 letech bude díky dostupnějšímu a bezproblémovému připojení propojeno více lidí, míst a zařízení.


Odhaduje se, že do roku 2025 bude roční příjem proximity služeb (tzv. blízkostní služby) činit 17 miliard dolarů. Až 55 % z těchto příjmů bude generovat proximity advertising.


Do roku 2022 předčí technologie jako DNN (deep neural networks – hluboké neuronové sítě) všechny ostatní typy AI iniciativ a budou tvořit 44 % hodnoty celosvětového trhu odvozeného z AI.

Jak je na tom Česká republika
v oblasti digitální infrastruktury?


Martin Klčovský

Business Development Manager DCS,
Dimension Data Česká republika

Zcela zásadní roli a motorem změn ve prospěch kombinace provozu on-premises a off-premises IT infrastruktury jsou data. To, jak si jednotlivé společnosti umí poradit s jejich pořizováním, skladováním, analýzou a vytěžováním se stává rozhodujícím faktorem úspěchu v konkurenčním boji. Moderní IT infrastruktura musí počítat s tím, že business společnosti určuje, odkud a jaká data pořizovat a jak a kde je zpracovávat. A to je tou konkrétní výzvou pro dodavatele, výrobce a integrátory moderních IT technologií i ryze infrastrukturních řešení – pomoci společnostem nastoupit do vlaku směřujícího k flexibilnímu plně automatizovanému hybridnímu IT.

Ondřej Oubrecht

Business Development Manager,
Dimension Data Česká republika

Nejdůležitějším IT trendem je přeměna sítí na softwarově definované SD-LAN, Campus, WAN. Softwarově definované sítě jsou odpovědí na stále vyšší nároky kladené na síťovou infrastrukturu, jako je například podpora obrovského množství zařízení. Jejich vzájemné propojení bude muset být dostatečně flexibilní a bezpečné, protože nikdo nemůže předvídat, jaké nároky bude muset v nadcházejících letech splňovat. Implementace nových technologií není jednorázové řešení, je to cesta, která nyní začíná a umožňuje podnikům postupný přechod na síť budoucnosti připravenou pro nové výzvy digitálního světa.

© 2018 Dimension Data All Rights Reserved | Souhlas se zpracováním osobních údajů

Téma aktuálního čísla

Tour de France v novém

Kontakt

Dimension Data Czech Republic s.r.o.
Milevská 2095/5
140 00 Praha 4
Tel: +420 224 600 010
Email: info.cz@dimensiondata.com
www.dimensiondata.com