Zveřejněno:

Jak inteligentní bude zabezpečení v roce 2019?
Porozumění nejnovějším technologickým trendům
umožní zvýšit bezpečnost firem i jednotlivců.

Jak inteligentní bude zabezpečení v roce 2019?
Porozumění nejnovějším technologickým trendům umožní zvýšit bezpečnost firem i jednotlivců.


Pět nejvýznamnějších technologických trendů,
které pomohou v roce 2019 zvýšit bezpečnost


První

Nulová důvěra dozrává do podoby digitální důvěry


V roce 2019 bude oblast IT využívat „digitální otisky“, které zajistí snazší ověřování uživatelů a jednodušší poskytování přístupu k aplikacím a informacím.


Do roku 2020 bude více než 60% organizací investovat do různých nástrojů pro zabezpečení dat, jako například do DLP systémů a šifrování.


Identita jako služba, nástroje pro ověřování uživatelů a správu identit a přístupů se stanou na trhu s informační bezpečností nejžádanějším „zbožím“. Očekává se složená roční míra růstu (CAGR) na hodnotě 10,3 % v letech 2018‒2020.

Druhý

Organizace se zaměřují na cloudové
bezpečnostní platformy


Téměř polovina organizací (49 %) očekává navýšení rozpočtů na cloudovou bezpečnost. Medián navýšení rozpočtu se odhaduje na 28 %.


47 % společností věří, že cloudové zabezpečení lze implementovat rychleji a s nižšími náklady než on-premise řešení.


Přetrvávají potíže s implementací cloudového zabezpečení. 56 % firem by potřebovalo zvýšit znalosti svých zaměstnanců a dalších 37 % vidí jako problém nedostatečnou integraci s on-premise technologiemi.

Třetí

Organizace usilují o zabezpečení „by design“


Přes 90 % CISOs (Chief Information Security Officers) doufá, že zlepší soulad bezpečnostní a obchodní strategie.


Organizace, které se v oblasti kyberbezpečnosti zaměřují na své zaměstnance, procesy a technologie, mohou úspěšněji předcházet kybernetickým útokům, efektivněji je mírnit a napravovat jejich škody.


Předpokládá se, že DevSecOps bude konce roku 2021 součástí 80 % vývojových týmů.

Čtvrtý

Kyberbezpečnost začíná řídit umělá inteligence


12 % velkých organizací již zavedlo bezpečnostní analytiku založenou na umělé inteligenci (AI) v širokém rozsahu a 27 % v omezeném rozsahu.


29 % velkých organizací chce využívat kyberbezpečnostní technologie založené na AI, aby mohly lépe pracovat s velkým objemem bezpečnostních alertů.


27 % velkých organizací chce využívat technologie založené na AI ke zlepšení svých procesů, lepšímu řazení priorit a automatizace správy bezpečnostních incidentů.

Pátý

Přísnější regulace ovlivňují bezpečnostní politiku


Kvůli novým a revidovaným normám má nyní mnoho organizací potíže s dosažením rovnováhy mezi provozním zabezpečením a corporate compliance.


49 % podniků uvádí, že kvůli hrozbě pokut v souvislosti s GDPR jsou ostražití při využívání cloudových aplikací a služeb.


53 % dotázaných firem uvedlo, že nyní šifrují data, která zpracovávají. 47 % má výstražný systém pro případ narušení zabezpečení, které by mohlo ohrozit data zákazníků.

Jak je na tom Česká republika
v oblasti kyberbezpečnosti?


Petr Zemánek

Business Development Manager,
Dimension Data Česká republika

Bezpečnostní trendy v České republice kopírují ty světové poněkud opatrněji. Důvodem nejsou jen menší rozpočty na tuto oblast, ale také falešný pocit bezpečí spojený s menším významem naší republiky na poli politickém i ekonomickém. Zatímco o zero trust a cloud security se zatím zajímají převážně banky, umělá inteligence je v různých formách hojně integrována ve všech oborech podnikání. Velký booom zažívá také rozvoj bezpečnosti na koncových stanicích. Vzhledem k rozmachu šifrování provozu se obrana přesouvá co nejvíce k uživateli, aby dokázala efektivně chránit cílové aplikace. Obecně platí, že se kvůli prudké proměně infrastruktury (cloud, SDx, šifrování provozu, IoT ...) mění přístup útočníků a je tedy nutné změnit i přístup obraně. Jak ukazuje historie – kdo se nepřizpůsobí evoluci, vymírá.

© 2018 Dimension Data All Rights Reserved | Souhlas se zpracováním osobních údajů

Téma aktuálního čísla

Tour de France v novém

Kontakt

Dimension Data Czech Republic s.r.o.
Milevská 2095/5
140 00 Praha 4
Tel: +420 224 600 010
Email: info.cz@dimensiondata.com
www.dimensiondata.com