Partneři přejí Dimension Data

Zveřejněno:

Společnost Dimension Data vytváří svá optimalizovaná ICT řešení na základě vhodné kombinace produktů a služeb, které nám poskytují naši technologičtí partneři. Požádali jsme 10 z nich, aby nám vyjádřili, jakým způsobem vnímají dosavadní spolupráci a co na ní nejvíce oceňujíAlcatel-Lucent Enterprise

„Dimension Data jsou celosvětově našim největším partnerem, výjimkou není ani Česká republika. Za 9 let, po které pracuji pro Alcatel Enterprise, spolupracuji se stabilním a profesionálním týmem lidí, kteří vědí, co a kdy mají dělat. Díky tomu naše spolupráce i obchodní výsledky patří mezi nejlepší v našem regionu.“Miloslav Kapeš, Channel Sales Manager Czech and Slovakia


Cisco Systems

„Pro společnost Cisco jsou Dimension Data jedním ze stěžejních partnerů v České republice a dokládá to i status Gold Partner Cisco. Situace v ČR tak kopíruje stav v zahraničí, kde Dimension Data patří celosvětově mezi tři největší partnery.

Nadšení, s jakým probíhá naše vzájemná spolupráce na lokální úrovni, je až příkladná. Oceňuji s jakým elánem a zájmem přistupují experti a konzultanti z Dimension Data k novým technologiím Cisco, které především v oblasti datových center prochází raketovou evolucí.

Do budoucna bych Dimension Data popřál úspěšné dovršení propojení s NextiraOne, jak na lokální, tak i globální úrovni, a mnoho energie do nových projektů, obzvláště v oblasti datových center.“

Michal Stachník, CEO


EMC Czech Republic

„Společnost EMC je předním výrobcem systémů pro správu a zálohování dat a klíčovým dodavatelem infrastruktury, kterou společnost Dimension Data koncovým zákazníkům nejen implementuje a spravuje, ale také se zásadně podílí na jejím designu včetně následného servisu. EMC společně se sesterskou společností VMware tvoří srdce datového centra korporátních zákazníků, středních a menších podniků a pochopitelně i organizací ze sektoru státní správy. A právě v těchto segmentech je společnost Dimension Data tradičně silná, společné partnerství je tak výhodné pro obě firmy, a to na lokální i regionální úrovni.

Na společnosti Dimension Data si vážím především špičkové úrovně technických konzultantů a pochopitelně i velice profesionální a otevřené komunikace, kterou máme s vedením společnosti. Jsem rád, že si společně umíme naplánovat zásadní aktivity, jak v oblasti přístupu ke koncovému trhu, tak i v oblasti pozicování novinek v EMC produktovém portfoliu.
Společnosti Dimension Data bych rád a srdečně do další desetiletky popřál mnoho spokojených zákazníků, obchodních úspěchů a především šťastné zaměstnance.“

Jiří Sven Svěrák, General Manager


Fortinet

„Naše spolupráce se společností Dimension Data spočívá v přípravě a následné implementaci řešení založených na bezpečnostních produktech značky Fortinet. Jsme rádi, že se nám spolu daří otevírat dveře u stále většího počtu zákazníků.

Dlouhodobě se nám velmi dobře spolupracovalo se společností NextiraOne, která patřila k zásadním společnostem, díky kterým se značka Fortinet prosadila na českém trhu. Po akvizici firmou Dimension Data se podařilo na tuto nadstandardní spolupráci navázat a naše společné působení na trhu ještě posílit, čehož si opravdu vážíme.

Přeji tedy ještě více úspěšně realizovaných zakázek, a doufám, že naší spoluprací přispějeme k bezpečnosti a spokojenosti jak stávajících, tak i budoucích zákazníků Dimension Data.“

Ondřej Šťáhlavský, Regional Director, CEE


Genesys

„V našem oboru a podnikaní spoléháme jen na ty nejlepší partnery. V našem regionu je jednoznačně tím „nej“ právě Dimension Data. Co víc si přát, než když se můžete spolehnout na solidního, zkušeného a velmi schopného hráče, jakým jsou právě Dimension Data. Rád bych u příležitosti tohoto kulatého výročí poděkoval za dlouhotrvající výborné partnerství, skvělou spolupráci a obrovský kus dobře odvedené práce. Zároveň bych rád Dimension Data a všem jejím zaměstnancům popřál do minimálně dalších 10 let jen to nejlepší, hlavně hodně zajímavých projektů a mnoho a mnoho spokojených zákazníků.“

Martin Veselka, Vice President C/E Europe, Balkans and Middle East


Check Point Software Technologies

„V široké řadě partnerů, se kterými naše společnost po celém světě spolupracuje, hraje Dimension Data velmi významnou roli. Kombinace našich pokročilých technologií a obchodní a technické odbornosti týmu Dimension Data přináší klid a jistotu tisícům našich zákazníků. V dalším období můžeme vycházet z velmi silné výchozí pozice, vzájemné důvěry a tradice. Je na co navazovat a při dostatku píle a vytrvalosti naše partnerství bude dále přinášet užitek našim zákazníkům a samozřejmě i spokojenost oběma našim společnostem.“

Daniel Šafář, Country Manager


Invea, Flowmon Networks

„Velmi si ceníme toho, že spolupráce se společností Dimension Data funguje nejenom z pohledu obchodu, ale také po lidské stránce. I díky profesionálnímu přístupu jejích konzultantů a techniků má Flowmon v segmentu velkých firem a státních organizací tak dobré jméno. Jsem si jistý, že i v následující „desetiletce“ budeme společně s Dimension Data přinášet zákazníkům výjimečná řešení.“

Petr Špringl, Obchodní ředitel


Nuance

„Dimension Data sú z môjho pohľadu priekopníkom v osvojovaní si inovatívnych technológií. Prejavili mimoriadny záujem ich nielen predávať, ale aj stopercentne technicky zvládnuť, a to sa im zatiaľ darí viac než uspokojivo. Je to náš kľúčový partner v Českej republike aj v celej Európe a v najbližších rokoch sa Dimension Data stane strategickým partnerom celosvetového významu.“

Peter Martiš, Regional Manager, Central & Eastern Europe


Retia

„S Dimension Data realizujeme náročné projekty řízení kvality kontaktních center. Za úspěchem stojí kromě těsné spolupráce především vysoká kvalita, profesionalita a zápal všech lidí kolem. Do budoucnosti si přeji, aby nám vzájemná spolupráce nikdy nezevšedněla a přinášela nám ty největší a nejzajímavější projekty, jež posouvají standardy v tomto oboru o hodný kus dopředu.“

Jiří Kristek, člen představenstva RETIA, a.s.


VMware

„Společnost Dimension Data patří k významným VMware partnerům, v současnosti i minulosti především v oblastech virtualizace, a to jak serverů v datových centrech, tak i v desktopových řešeních. V současné době rozvíjíme spolupráci v oblasti virtualizace sítí, kde společně vidíme množství příležitostí v rámci tohoto nového přístupu k řešení sítí a jejich bezpečnosti.

Dimension Data je významnou mezinárodní společností mající schopnost oslovit klíčové zákazníky na českém trhu. Hlavní přínos vidím v přidané hodnotě, která je v komplexním přístupu k řešení potřeb zákazníka. Pro nás, jako vendora, přináší Dimension Data hodnotu ve znalosti našich technologií a schopnosti je do takových komplexních projektů nabídnout a implementovat.

Přeji společnosti, aby rozvíjela schopnost pružně reagovat a vstřebávat nové trendy v oblastech, ve kterých působí, a zachovala si tak úlohu předního dodavatele informačních technologií nejen na lokálním trhu, ale také u velkých mezinárodních klientů.“

Vladimír Střalka, Country Manager CZ/SK

© 2018 Dimension Data All Rights Reserved | Souhlas se zpracováním osobních údajů

Téma aktuálního čísla

IT TRENDY PRO ROK 2019

Kontakt

Dimension Data Czech Republic s.r.o.
Milevská 2095/5
140 00 Praha 4
Tel: +420 224 600 010
Email: info.cz@dimensiondata.com
www.dimensiondata.com