Zveřejněno:

Cesta k úspěchu
povede přes hybridní cloud

Oblast hybridních cloudů je v současné době považována za jedno z nejrychleji se rozvíjejících odvětví. Hybridní cloudy umožňují vypořádat se s neustálými inovacemi v IT. Firmy, které v příštím roce využijí možností, které hybridní cloud nabízí, získají konkurenční výhody, jež ocení partneři i koncoví zákazníci.

Níže si můžete přečíst 7 trendů, které podle Dimension Data pomohou firmám využít potenciálu hybridního IT.

Hybridní cloud

Trend první

Internet of Things změní podnikání i zákaznickou zkušenost

Dimension Data se domnívá, že aby mohl internet věcí nabídnout podnikatelskému prostředí skutečnou hodnotu, je důležité, aby organizace přestaly přemýšlet o IoT jako o jednoduché množině vzájemně propojených senzorů a zařízení. Opravdová síla tkví v kombinaci dat získaných na okrajích sítě, v samotných sítích i z analýz big data.

Ukázkovým příkladem toho, jak se zaměřit na získání opravdové hodnoty spojené s obchodními cíli je spolupráce Dimension Data s pořadatelem Tour de France. Od začátku se pořadatel orientoval na transformaci slavného cyklistického závodu do digitální éry a jeho cílem bylo maximálně využít výhod digitálních technologií pro zajištění nových zdrojů příjmů.

Docílili jsme toho, že data získávaná během závodu byla v reálném čase převáděna na informace, které fanoušci sledovali online.

Trend druhý

Všudypřítomné omezování nákladů


1/3 uživatelů hybridního cloudu uvádí vysoké náklady na převod dat mezi systémy jako hlavní výzvu

59% manažerů organizací různých velikostí uvádí, že přistupují k adopci modelu hybridního cloudu

38% manažerů organizací uvádí, že se chystá budovat prostředí privátního cloudu v roce 2018

Před přibližně třemi roky jsme zaznamenali obrovský zájem o veřejné cloudy. Mnohé organizace se rozhodly, že přesunou významnou část své stávající infrastruktury a většinu nového právě do prostředí veřejného cloudu.

V následujících 12 měsících budeme svědky vyhodnocování návratnosti investic do cloudových projektů „1. generace“ a přehodnocování provozních rozpočtů v kapitole výdajů založených na spotřebě. A to ve prospěch možného interního vývoje, tentokrát pomocí inteligentnějších nástrojů.

Je možné, že místo pokračování ve využívání veřejného cloudu se řada organizací rozhodne pro vybudování svého vlastního privátního cloudu nebo zváží nějakou kombinaci s veřejnými cloudy. Tento přístup je stále oblíbenější v oblasti finančních služeb, kde v případě velkých soukromých prostředí vidíme nárůst implementací technologie OpenStack.

Trend třetí

Rostoucí role ekonomiky platforem

Spolu s tím, jak se podnikání přesouvá do podoby „digitálních front-endů“, musí digitální zdroje, které generují příjmy, projít zásadními změnami z pohledu organizace provozu. Digitální podnikání využívající služby založené na platformách se totiž od tradičních provozních modelů liší. V tradičním modelu organizace prodávají svým zákazníkům produkty a služby a při jejich dodání inkasují celou částku.

V ekonomice platforem se riziko přesouvá od koncového spotřebitele k poskytovateli. Organizace provozující platformy musí vynaložit značné investice na jejich vybudování – ještě před prvním vydělaným dolarem. To sebou nese nutnost změny komerčních a cenových modelů do podoby, která zohledňuje uvedené riziko.


V ekonomice platforem mohou být prodejní cykly delší a generovat menší množství přímých poplatků, takže organizace musí přemýšlet o tom, jak se vypořádat s kolísáním peněžních toků.

Trend čtvrtý

Hybridní cloudy začínají zohledňovat požadavky vertikál

V průběhu roku 2018 budou na trh přicházet cloudová řešení stále více orientovaná na konkrétní vertikálu. Důvod je prostý.

Menší poskytovatelé cloudových služeb hledají způsoby, jak se odlišit od velkých poskytovatelů. Uvědomili si, že musí najít nové cesty k posilování tržního podílu, a to prostřednictvím silné orientace na konkrétní vertikálu.

A doufají, že díky hybridním cloudům přizpůsobeným specifickým požadavkům daného odvětví mohou přetáhnout zákazníky od cloudů jako AWS a Microsoft Azure. Pro následující rok můžeme očekávat, že tito menší hráči významně zainvestují do zajištění souladu s legislativními nařízeními specifickými pro jednotlivé vertikály.

Trend pátý

Vzestup řešení pro správu hybridních cloudů

Podniky se budou stále více orientovat na multi-cloudová prostředí s jak veřejnými, tak i privátními, od různých poskytovatelů. Přínosy tohoto přístupu jsou sice významné, nicméně výsledkem může být vyšší náročnost správy a mnohá interní IT oddělení zjišťují, že je pro ně stále obtížnější efektivně řešit systémy rozprostřené napříč celou jejich informační architekturou.


V důsledku toho si firmy uvědomují, jak moc důležité je mít pro správu svých provozních prostředí odpovídající sadu nástrojů. Můžeme proto očekávat, že se zvýší poptávka po řešeních určených právě ke správě hybridních cloudů.

V roce 2018 se organizace, které již s budováním hybridních cloudů začaly, budou snažit získat a nasadit specifická řešení určená pro centrální správu, která budou schopná provozu napříč více platformami.

Mezi tato řešení budou patřit nástroje pro správu infrastruktury jako služby (privátní i veřejné), platformy jako služby i softwaru jako služby.

Trend šestý

Dovedností i talentů je stále méně

Organizace budou mít k dispozici stále menší počet kompetentních lidí, kteří by jim pomohli s návrhem, implementací i provozem hybridních cloudů. To může vysvětlovat, proč se místo převzetí administrativních a provozních rolí příslušní pracovníci obrací na poskytovatele hybridních cloudových řešení.

Společnost Dimension Data předpokládá, že nedostatek dovedností a odborných znalostí pro návrh a provoz hybridních cloudů bude generovat nové příležitosti pro poskytovatele spravovaných služeb, kteří mohou nabídnout vysoce automatizované služby.


47% uživatelů hybridního cloudu uvádí, že migrační proces podporuje tým 50 a více osob

49% firem odkládá přijetí cloudového prostředí kvůli možným bezpečnostním rizikům

16% možností zavedení privátního cloudu selhává kvůli nedostatku bezpečnostního know-how

A proč je automatizace tak důležitá? Čím více může poskytovatel automatizovat jednotlivé prvky IT prostředí klienta, tím nižší má náklady s poskytováním služby a méně ho tak stojí i uvádění novinek.

Trend sedmý

Požadavek na jednotnou ochranu před kybernetickými hrozbami

Organizace, které pověří správou svých hybridních, rozmanitých, rozprostřených a potenciálně nesouvisejících IT platforem poskytovatele služeb, budou očekávat, že jim tito poskytovatelé nabídnou ucelenou cyber-security ochranu pokrývající celou podnikovou informační architekturu a vyřeší bezpečnostní incident bez ohledu na to, na jakém místě k němu dojde.

Jak jsme na tom v České republice?

Přesto, že je ve světě oblast hybridních cloudů považována za jeden z nejdynamičtěji rozvíjejících se trendů, situace na českém trhu je v tomto odvětví stále ještě nevyzrálá.

K realizaci a provozu těchto komplexních IT architektur je potřeba splnit několik předpokladů, které zatím nejsou zcela naplněny. Jednak je nutná dlouhodobá rutinní zkušenost s provozem produkčního systému v prostředí i jednoduchých veřejných či privátních cloudů, dále dostupnost vysoce kvalifikovaných IT architektů, konzultantů, a především provozních odborníků, kteří mají takovou zkušenost s navrhováním, implementací a provozem hybridního cloudu, že klient nebude mít obavu z rizika svůj produkční systém tomuto prostředí svěřit. V neposlední řadě je na českém trhu úroveň konkurence společností obecně ještě nedostatečná k tomu, aby vlastní byznys firem vytvářel na své IT maximální tlak na ekonomickou a technologickou efektivitu provozu IT.

Další bariéry vytvářejí některá IT oddělení firem, která tím, že zatím nemají dostatečné zkušenosti, sebedůvěru nebo dostupné technologie, brzdí technologický rozvoj IT a využívají nedostatečného tlaku z byznysu a obecných obav z kybernetických hrozeb.

© 2018 Dimension Data All Rights Reserved | Souhlas se zpracováním osobních údajů

Téma aktuálního čísla

IT TRENDY PRO ROK 2019

Kontakt

Dimension Data Czech Republic s.r.o.
Milevská 2095/5
140 00 Praha 4
Tel: +420 224 600 010
Email: info.cz@dimensiondata.com
www.dimensiondata.com